Akcije

PAKET ZA ŽENE

ginekološki pregled
kolposkopija
PAPA test i VS
ginekološki ultrazvuk
ultrazvučni pregled dojke
ultrazvučni pregled abdomena i male karlice
ultrazvučni pregled štitaste žlezde
ultrazvučni pregled srca

8.000 RSD

PAKET ZA MUŠKARCE

ultrazvučni pregled abdomena i male karlice
ultrazvučni pregled štitaste žlezde
dopler krvnih sudova vrata (karotide)
pregled spec. kardiologa sa EKG-om
ultrazvučni pregled srca

7.000 RSD

Pregled će se obavljati od novembra meseca
Broj pregleda je ograničen