• EKG – Elektrokardiogram

    EKG – Elektrokardiogram

    EKG (elektrokardiogram) se koristi u monitoringu rada srca. Posebne ćelije u srcu proizvode električne impulse koji dovode do kontrakcija srćanog mišića. Elektrokardiogram (EKG) beleži ove signale dok putuju kroz srce.

    EKG je neinvazivan, bezbolan pregled čije rezultate lekar može odmah očitati, a koristi se kako u situacijama u kojima nema problema, ali se želi dobiti uvid u stanje srca – sistematski pregledi, tako i tamo gde postoje indikacije – za praćenje poremećaja ritma (aritmija), u slučajevima bola u predelu grudnog koša (sumnja na koronarnu bolest ili srčani udar), kod strukturalnih problema srca, za praćenje stanja nakon nekog problema sa srcem, praćenje uspeha medikamentozne ili hirurške terapije, itd. Radi tako što se elektrode, kojima se beleže otkucaji srca, stavljaju na grudni koš, ruke i noge. Tokom pregleda treba da ste mirni, da mirno ležite i što manje govorite i, ako treba, da budete pokriveni. Impulsi se beleže na monitoru ili papiru, nakon čega ih lekar analizira. Zapis traje nekoliko minuta.

    Postavi komentar →

Postavi komentar

Odustani

Fotostrim